Formigó Projectat

La tècnica del formigó projectat garanteix una estructura amb major resistència i flexibilitat, menys gruixuda, capaç de suportar les dilatacions del terreny i altes pressions. Per les seves qualitats tècniques, la fem servir a totes les nostres fines. El procés inclou:

  • L’estructura de la piscina realitzada amb xarxa de ferro
  • El formigó projectat sobre l’entramat de la xarxa de ferro
  • La piscina mon-bloc de formigó armat, llesta per aplicar el revestiment final a elecció dels nostres clients

Punts Forts:

  • Resistència, Impermeabilitat, Adhesió, Cohesió i gran Flexibilitat (capaç d’absorbir les contraccions i expansions del terreny)
  • Només els veritables especialistes en aquesta tècnica poden garantir resultats professionals duradors